Zielona działalność NewTechLab [video]

Wszystko, co robimy w NewTechLab jest związane z zielonymi technologiami i wsparciem ochrony środowiska naturalnego. Nasz cel to łączenie wysokiej jakości z przywracaniem do obiegu gospodarczego już dostępnych zasobów.

Od samego początku naszej działalności kluczowa była kwestia wspierania cyrkularnej gospodarki. Dlatego nasza główna działalność to odbiór i utylizacja odpadów gaśniczych, a także produkcja regenerowanego proszku gaśniczego ABC NTL30.

Utylizujemy odpady gaśnicze

Od 2019 roku zajmujemy się odbiorem i utylizacją szerokiej gamy gaśnic – agregatów proszkowych typu ABC, gaśnic – agregatów śniegowych typu Co2 oraz proszki gaśnicze ABC / BC. Zawsze stosujemy kluczową zasadę „zero Waste”. Dzięki temu przywracamy do obiegu surowce, które pozyskujemy w formie odpadu. 

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, przedsiębiorstwa, instytucje oraz jednostki publiczne, organizacje i osoby prywatne. 

Regenerowany proszek gaśniczy

Zaawansowana technologia stosowana w NewTechLab pozwala nam na produkcję regenerowanego proszku gaśniczego ABC, który nadaje się do uniwersalnego zastosowania. Nasz produkt, czyli regenerowany proszek NTL30 nie zawiera PHAS i jest całkowicie zgodny z normą EN615. Uzyskał również zielony certyfikat jakości holenderskiego Keurmerk Instituut, który potwierdza, że jest to produktu ekologiczny. 

Dołącz do naszych Partnerów!

Chcesz dołączyć do grona naszych Partnerów? Skontaktuj się z nami! 

NewTechLab. Wspieramy cyrkularną gospodarkę!

We wszystkim co robimy ważna jest pasja i odpowiedzialność. Produkując regenerowany proszek gaśniczy NTL 30 dbamy o środowisko naturalne i wspieramy cyrkularną gospodarkę. Jako członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu działamy na rzecz rozwoju zielonych technologii w przemyśle. 

Działalność biznesowa NewTechLab pozwala na tworzenie przestrzeni do współpracy z podmiotami, które funkcjonują według podobnej filozofii, opartej na poszanowaniu środowiska naturalnego i rozwoju zielonych technologii. Ważnym aspektem jest również szerokie wsparcie cyrkularnej gospodarki, co pozwala na wykorzystanie już dostępnych zasobów i przywracanie ich do obiegu gospodarczego i biznesowego. 

Najważniejszy kierunek to rozwój naszego głównego produktu, którym jest regenerowany proszek gaśniczy NTL 30. Nie zawiera on PHAS i jest w pełni zgodny z normą EN615. To produkt, który posiada zielony certyfikat holenderskiego Keurmerk Instituut potwierdzający jego ekologiczny charakter. Regenerowany proszek gaśniczy powstaje z pozyskanych odpadów gaśniczych i jest bardzo dobrym przykładem na wsparcie gospodarki cyrkularnej poprzez wykorzystanie już istniejących zasobów! 

Oprócz rozwoju technologicznego i wdrażania kolejnych zielonych rozwiązań w naszej działalności, wspieramy rozwój cyrkularnej gospodarki poprzez udział w wydarzeniach krajowych i zagranicznych, których celem jest wymiana doświadczeń i rozwój innowacyjności w biznesie. 

Firma NewTechLab jest także członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, który skupia ok. 200 firm branży odpadowej w Polsce. Dla wszystkich tych podmiotów ważnym elementem działania i współpracy jest stosowanie technologii i procesów przyjaznych naszej planecie. Kolejne spotkania i wydarzenia organizowane przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu potwierdzają, że niezwykle ważne jest wsparcie i rozwój innowacji ukierunkowanej na gospodarkę w obiegu zamkniętym. Ostatnim wydarzeniem, w którym wzięli udział w przedstawiciele NewTechLab było Polish Circular Forum (czerwiec 2023), podczas którego dyskutowano między innymi o systemowych rozwiązaniach wspierających firmy i instytucje wdrażające na co dzień założenia gospodarki cyrkularnej. 

Warto też podkreślić, że NewTechLab rozwijając swoją działalność biznesową, wpisuje się w Europejski Zielony Ład, którego celem jest redukcja emisji, osiągnięcie celu neutralności klimatycznej, a także walka ze zmianami klimatu. W ten sposób dajemy przykład innym firmom, dlaczego warto brać odpowiedzialność za naszą wspólną przyszłość poprzez ochronę środowiska naturalnego wokół nas.

NewTechLab podczas Polish Circular Forum 2023 

W dniach 6-7 czerwca w Warszawie odbyło się Polish Circular Forum, które jest ważną przestrzenią dyskusji i wymiany doświadczeń w kwestii gospodarki w obiegu zamkniętym, a jednocześnie ważnym obszarem dla firm zajmujących się profesjonalną gospodarką odpadami. Dlatego podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć firmy NewTechLab, którą reprezentował prezes Silvio Bucci. 

– Chcemy i jesteśmy wszędzie tam, gdzie poruszane są ważne tematy dotyczące cyrkularnej gospodarki, recyklingu, gospodarowania odpadami, a także ważnej zasady „Zero Waste”. Dlatego z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy zaproszenie ze strony Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu do udziału w Polish Circular Forum – mówi Silvio Bucci, prezes NewTechLab. 

– Nasz udział w tym wydarzeniu to także ważny głos jeśli chodzi o przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją odpadów gaśniczych i – tak jak nasza firma – produkcją regenerowanego proszku gaśniczego. Uważamy, że dzięki takim spotkaniom stajemy się częścią zielonych zmian oraz częścią ważnych decyzji prowadzących do gospodarki prowadzonej w obiegu zamkniętym – dodaje Silvio Bucci. 

Polish Circular Forum zostało podzielone na cześć z panelami dyskusyjnymi oraz warsztatową. Podczas dyskusji tematycznych zaproszeni goście, specjaliści z branży gospodarowania odpadami i przedstawiciele władz regionalnych Mazowsza, wyjaśniali najważniejsze kwestie dotyczące cyrkularnej gospodarki. W tej części wydarzenia wzięli udział między: Adam Jarubas, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, poseł do Parlamentu Europejskiego, Anna Szajkowska, DG Environment, Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii PARP, Komisja Europejska, Dorota Napierska, Specjalista ds. polityki w zakresie konsumpcji i produkcji wolnej od substancji toksycznych, Zero Waste Europe, Umberto Credali, Plastics Europe Polska, Katarzyna Byczkowska, prezes zarządu BASF Polska, Agnieszka Zdanowicz i Katarzyna Błachowicz, wiceprezeski zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

W części warsztatowej przedstawiciele firm uczestniczących w Polish Circular Economy podejmowali najważniejsze tematy z szeroko pojętego obszaru cyrkularnej ekonomii, wypracowując konkretne wnioski i zalecenia w ramach wsparcia firm i instytucji wdrażających ideę gospodarki w obiegu zamkniętym. Firma NewTechLab brała udział w pracach warsztatowych dotyczących tematu „Cyrkularne strategie zrównoważonego rozwoju”. Spotkanie poprowadził Piotr Nejman z Circular Poland. 

Jako członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, firma NewTechLab brała również udział w spotkaniu Rady Klastra, a reprezentował ją prezes Silvio Bucci. Była to okazja do zatwierdzenia kierunków rozwoju i działań na najbliższy czas w obszarze promowania idei gospodarki w obiegu zamkniętym. 

Dołącz do grona Partnerów NewTechLab

Twoja firma posiada stare, zużyte gaśnice przeznaczone do utylizacji? Skontaktuj się z nami, a my odbierzemy je od Ciebie i we właściwy sposób zutylizujemy. W ten sposób razem zadbamy o ochronę środowiska, a Twoja firma dołączy do grona Partnerów NewTechLab.

Główny obszar działalności NewTechLab to utylizacja gaśnic oraz utylizacja proszku gaśniczego. Zajmujemy się również produkcją regenerowanego proszku gaśniczego NTL30, który nie zawiera PHAS, jest zgodny z normą EN615, a ponadto posiada zielony certyfikat jakości holenderskiego Keurmerk Instituut.

Jesteśmy jedną z niewielu firm w Polsce, która ma technologiczne możliwości, aby niemal w całości poddać recyklingowi odpady gaśnicze z wykorzystaniem zielonych technologii. Nasze cele realizujemy w ramach idei poszanowania środowiska naturalnego i przestrzegając obowiązujące w tym obszarze przepisy.

Do współpracy zapraszamy wszystkie firmy, instytucje i podmioty publiczne, które posiadają odpady gaśnicze i szukają rzetelnego partnera biznesowego, także do realizacji długoterminowych zleceń. Zapewniamy szybką i wygodną usługę odbioru odpadów gaśniczych, zgodnie z wymogami pozwoleniami na przemieszczanie tego typu odpadów.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, także poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY:

  • tel. kom. +48 571 288 492
  • firma@newtechlab.pl

Recykling albo degradacja środowiska naturalnego!

To jeden z kluczowych wyborów przed jakim stoimy w dzisiejszych czasach: recykling albo degradacja otaczającego nas środowiska. Warto też wiedzieć dlaczego tak ważne jest zapewnienie dostarczania odpadów do właściwej firmy, która przetworzy je w odpowiedni sposób. W przypadku naszej firmy NewTechLab chodzi o przeterminowane gaśnice i proszek gaśniczy. Dostarczając je do nas, razem wspieramy misję, jaką jest ochrona środowiska. 

Nasza działalność biznesowa wynika z wartości, które wyznajemy. Jedną z nich jest służyć otaczającej nas naturze. To szczególnie ważne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy cały czas zmagamy się z degradacją środowiska naturalnego i postępującymi problemami w wielu dziedzinach życia. Dlatego w NewTechLab uważamy, że prostymi, codziennymi czynnościami oraz odpowiedzialnością za naszą wspólną przyszłość, możemy wiele zmienić. Ważne, abyśmy dokonywali odpowiednich wyborów. 

Ten główny wybór, który stoi w dzisiejszych czasach przed nami to recykling lub degradacja środowiska naturalnego. Dokonując słusznego wyboru, związanego z recyklingiem, musimy również pamiętać, jak ważny jest wybór firmy, która we właściwy sposób dokona utylizacji przekazanych odpadów. Dlatego zawsze sprawdzajmy czy podmiot gospodarczy, który proponuje nam utylizację lub recykling odpadów, posiada odpowiednie zgody i kwalifikacje do takiej działalności. Tylko w ten sposób jesteśmy w pełni odpowiedzialni za to, co robimy oraz sami mamy wpływ na to, co stanie się z odpadami. 

W firmie NewTechLab od samego początku bardzo poważnie podchodzimy do działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Zajmujemy się utylizacją gaśnic, a także produkcją regenerowanego proszku gaśniczego. W ten sposób wykorzystujemy zasoby, które już są dostępne, starając się dążyć do wspierania gospodarki w obiegu zamkniętym. Posiadamy wszystkie wymagane zgody do prowadzenia tego typu działalności, w tym nadany przez Marszałka Województwa Małopolskiego numer rejestrowy BDO, będący obowiązkiem dla wszystkich firma działających w obszarze gospodarowania odpadami. Mamy również niezbędne doświadczenie i dostęp do nowoczesnych, zielonych technologii, które pozwalają na regenerację zużytego proszku gaśniczego i przetworzenie go w pełnowartościowy produkt służący ochronie przeciwpożarowej. 

Należy pamiętać, że stare i zużyte gaśnice, a także przeterminowany proszek gaśniczy mogą być bardzo niebezpieczne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla naszego zdrowia. Dlatego zapraszamy do współpracy, w zakresie odbioru i utylizacji starych i przeterminowanych gaśnic, wszystkie firmy, instytucja, a także podmioty publiczne. 

Najważniejsze kwestie dotyczące utylizacji gaśnic i proszku gaśniczego wyjaśniamy w dziale z najczęściej zadawanymi pytaniami: 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego lub mailowego: 

Wartości NewTechLab

Aby rozwijać działalność biznesową potrzebny jest nie tylko pomysł, determinacja i najlepszy zespół ludzi. Bardzo ważne są również wartości, którymi się jako zespół kierujemy. W NewTechLab wierzymy, że to, co robimy, może służyć otaczającej nas naturze, a zatem nam wszystkim. Dlaczego warto kierować się wartościami? 

W NewTechLab każdego dnia, tygodnia, miesiąca rozwijamy naszą działalność, ale zawsze opieramy się na tych samych wartościach. Chcemy aby to, co robimy w naszej firmie miało pozytywny wpływ na otaczającą nas przyrodę. Dlatego dążymy do równowagi między biznesem a ochroną środowiska naturalnego w ramach zrównoważonego rozwoju, we wszystkich aspektach gospodarowania odpadami gaśniczymi. To jeden z istotnych kierunków naszego rozwoju. 

Utylizując we właściwy sposób odpady gaśnicze, zmniejszamy ich ilość w środowisku naturalnym. To nasz wspólny wkład w naszą planetę. To kwestia naszej odpowiedzialności, która sprawia, że razem możemy zrobić o wiele więcej niż w pojedynkę. 

Nasze wartości to również recykling, który powoduje, że stajemy się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Wytwarzając mniej odpadów i uzdatniając do ponownego wykorzystania proszek gaśniczy, również chronimy środowisko, a zatem i nasze zdrowie. Aby było to możliwe, potrzebne są nowoczesne, zielone technologie, które wykorzystujemy do wytwarzania regenerowanego proszku gaśniczego NTL 30. Nie zawiera on PFAS i jest w pełni zgodny z normą EN615. 

Spełnianie wysokich standardów to również część naszej filozofii działania. Chcemy, aby nasz rozwój miał dobry wpływ na środowisko naturalne, a także na lokalną społeczność, której jesteśmy integralną częścią. 

Jako firma inwestujemy we własny program badawczo-rozwojowy, a także w innowacyjne produkty z wykorzystaniem zielonych technologii. Jako jedną z priorytetowych uznajemy zasadę: „Recykling i ochrona środowiska – ocal planetę i środowisko naturalne”. To część społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest również naszym udziałem. 

Powołaliśmy do życia NewTechLab Academy, aby stawiać mocne akcenty edukacyjne w naszej działalności. W ten sposób promujemy właściwą i profesjonalną utylizację odpadów gaśniczych. Dzielimy się także wiedzą zdobytą w ramach naszej dotychczasowej działalności w obszarze ochrony przeciwpożarowej. W ten sposób edukację traktujemy jako misję, która jest częścią filozofii działania NewTechLab. 

Kierując się wartościami często wyznaczamy innowacyjne kierunki rozwoju i tworzymy dobre praktyki dla naszych Partnerów biznesowych. Zawsze robimy to w zgodzie i harmonii z tym, co nas otacza. To długofalowy plan aktywnego wspierania nowoczesnych rozwiązań w obszarze ochrony przeciwpożarowej. 

Skip to content