Newtechlab Ekostrateg 2022

W drodze do eko-stabilności

Stoimy aktualnie przed ogromnym wyzwaniem – musimy zapobiec globalnej katastrofie ekologicznej. Firmy takie jak New Tech Lab stanowią realne rozwiązanie.

New Tech Lab to innowacyjna firma, której domeną stała się idea „zero waste”, wspierając inicjatywy zrównoważonego rozwoju i ochrony Ziemi.

New Tech Lab dzięki zaawansowanej technologii jest pionierem modelu „go-green”.

Prezes Silvio Bucci już w 2008 roku zauważył potencjał jaki posiada Polska, zarówno pod względem ekonomicznym – dając możliwości rozwoju startupom oraz logistycznym – położenie naszego kraju pozwala na łatwą komunikację zakrawającą na tysiące kilometrów. W przeciągu lat wspomniany wcześniej.

New Tech Lab zauważa także niezwykle istotny problem dotykający nie tylko Polski, ale także całego świata – zbyt duży nacisk na zarobek związany z recyklingiem.

Rozwiązaniem może być zwiększona współpraca władz z prywatnymi podmiotami. Na tą chwilę najważniejsza jest troska o środowisko oraz odpowiednie zagospodarowanie odpadami, co może zostać osiągnięte tylko dzięki kooperacji wielu podmiotów, w tym władz rządowych.

W kwestiach ekologii nie ma miejsca na półśrodki, a takie przedsiębiorstwa jak New Tech Lab i CEO Silvio Bucci zauważają realne problemy i wychodzą z działaniami.

Tomasz Kisiel, forbes.pl.

Doręczenie nagród Ekostrateg 2022

Wręczenie nagród Ekostrateg 2022

Przedstawiamy wręczenie nagród Ekostrateg 2022 podczas IX Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości oraz rozmowę z Prezesem firmy Newtechlab Silvio Bucci i Głównym Menedżerem Łukaszem Piątkiewiczem.

Team Newtechlab

Ułatwić transformację ekologiczną

W wyniku wielu niesprzyjających czynników przechodzimy obecnie przez jeden z najbardziej krytycznych okresów dla naszej gospodarki. Jedynym sposobem na pokonanie kryzysu jest uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw surowców.

Jak wszyscy wiemy, Europa niestety nie jest kontynentem bogatym w surowce, a jej gospodarka często zależy od niezawodności jej międzykontynentalnych dostawców i relacji, jakie z nimi utrzymuje.

Jedynym sposobem na zapewnienie Europejczykom stabilności gospodarczej jest traktowanie odpadów jako podstawowego zasobu, który nie powinien być marnowany.

Potrzeba strategicznej współpracy

Aby tak się stało, konieczna jest strategiczna współpraca pomiędzy instytucjami (w tym skuteczne reformy i ich egzekwowanie) i przedsiębiorstwami, które są ekspertami w zarządzaniu, odzyskiwaniu oraz prowadzeniu procesów recyklingu odpadów w swoich sektorach, tak aby można je było ponownie wykorzystać (w pełnej zgodności z normami europejskimi) jako surowiec.

Jak dotąd, niestety, te dwie kluczowe kwestie często nie działają synchronicznie, tzn. nie dba i nie kontroluje się wystarczająco, aby odpady były przekazywane tylko tym podmiotom, które rzeczywiście są w stanie przekształcić je w produkt zgodny z przepisami i normami europejskimi do ponownego wykorzystania.

Ponadto ilości odpadów, które obecnie otrzymują owe wyspecjalizowane firmy, niestety nie są na tyle wystarczające, aby podtrzymać popyt na rynku europejskim. Wszystko to przyczynia się jedynie do przesadnego poziomu inflacji i wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych wraz z towarzyszącą temu spekulacją.

Krótko mówiąc, nie da się przeprowadzić transformacji ekologicznej, jeśli nie będą wspierane podstawowe filary, takie jak specjalistyczne centra recyklingu odpadów na surowce, które ową transformację będą w stanie uczynić trwałą i efektywną.


Obywatele oczekują konkretnych rozwiązań

Silvio Bucci, założyciel NewTechLab wraz ze swoimi partnerami przewidział obecną
sytuację na rynku, uruchamiając plan rozwoju NTL już na początku 2018 r. Mocno wierzył, że „zielony” sektor będzie stanowił przyszłość naszej planety zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym.

Wbrew wszelkim przeciwnościom, firmie NewTechLab udało się dokonać wyczynu, który cały ówczesny świat sektora gaśniczego uważał za praktycznie niemożliwy. Strategia NTL polegała i nadal polega na planowaniu długoterminowym i staraniu się w jak największym stopniu o stworzenie solidnej współpracy pomiędzy ośrodkami badawczo-rozwojowymi, instytucjami publicznymi i partnerami komercyjnymi.

Dzisiaj, aby uczynić tę ekologiczną transformację bezbolesną dla konsumentów,
potrzebujemy, aby rządy oraz przedsiębiorstwa posiadające wiedzę i technologię w zakresie recyklingu, szybko rozpoczęły współpracę w celu przeprojektowania obecnych systemów i procesów. Obywatele oczekują konkretnych rozwiązań, a nie teorii.

W związku z tym NTL oddaje się do dyspozycji zarówno instytucji, jak i społeczeństwa,
udostępniając swoje know-how (a więc konkretne wsparcie), aby ułatwić transformację ekologiczną, zarówno z punktu widzenia przepisów, jak i możliwości ich zastosowania w codziennym życiu.

zródło: gazeta finansowa

Czysty świat z NEWTECHLAB

O ekologicznych i innowacyjnych rozwiązaniach w branży ochrony środowiska mówi Silvio Bucci, prezes zarządu NEWTECHLAB.

Jakie znaczenie dla NEWTECHLAB ma nagroda „Ekostrateg 2021″?

Ta nagroda jednocześnie jest wyrazem uznania dla naszej ciężkiej pracy i zaangażowania całego personelu firmy oraz potwierdzeniem, że kierunek, w którym zmierza NEWTECHLAB jest właściwy.

Dzięki tej nagrodzie nasza firma została włączona do grona wyjątkowej społeczności polskiego biznesu. Aby to osiągnąć potrzebowaliśmy przeszło dwóch lat, dlatego tym bardziej cieszymy się z wyróżnienia.

Wierzymy, że nasze dokonania i nasza działalność, będą drogowskazem również dla innych przedsiębiorców. Uważamy, iż dzięki wyróżnieniom, takim jak „Polski Kongres Przedsiębiorczości”, jeszcze mocniej będziemy mogli realizować wizję przyszłości NEWTECHLAB.

Jak ta nagroda przekłada się na przyszłość NEWTECHLAB?

W myśl idei „zero waste” – jesteśmy na etapie rozwoju naszej technologii oraz naszych produktów, przy równoczesnym wspieraniu i dbaniu o ekologię i wspólne środowisko naturalne.

Chcemy również czynnie uczestniczyć we współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a instytucjami publicznymi oraz prywatnymi, zarówno w zakresie definiowania nowej polityki gospodarowania i zarządzania odpadami, regulacji prawnych, jak i rozwoju nowoczesnych modeli biznesowych.

Obecnie, budowa firmy typu start-up nastawionego na „zieloną” gospodarkę, często wiąże się z wieloma kwestiami i regulacjami prawnymi oraz biurokratycznymi, które skutecznie sprawiają, iż realizacje większości projektów są bardzo skomplikowane i długoterminowe, dlatego wierzymy, że wspólne zaangażowanie w poprawę środowiska i dążenie do szerszej kontroli nad gospodarowaniem odpadami, pomoże uprościć często trudne wymogi formalne dotyczące budowania i tworzenia przedsiębiorstw z naszego sektora.

Jaką strategię na rozwój ma NEWTECHLAB? Co odróżnia Państwa od innych projektów?

„Strategia” NEWTECHLAB, to na pewno nowoczesne projekty i innowacyjne rozwiązania w biznesie.

Nasza działalność, nie powinna być jednak klasyfikowana tylko i wyłącznie jako zarządzanie odpadami gaśniczymi, ponieważ, podczas gdy inni pozbywają się odpadów, NEWTECHLAB je znajduje, utylizuje, a nawet odzyskuje z odpadów produkty do ponownego użycia, co tym samym pomaga w utrzymaniu czystszej planety – „naszego domu”.

Wspólnie z obecnymi i przyszłymi partnerami biznesowymi, jesteśmy otwarci i gotowi na inwestycje w nowe modele biznesu. Mamy nadzieję, iż dzięki współpracy z publicznymi oraz z prywatnymi instytucjami naukowo – badawczymi, jeszcze bardziej udoskonalimy nasze know-how, które wesprze nasz dotychczasowy rozwój.

Co sądzi Pan o wydarzeniach takich jak Polski Kongres Przedsiębiorczości?

Jestem pozytywnie zaskoczony. Polski Kongres Przedsiębiorczości, to wyjątkowe wydarzenie o bardzo wysokiej randze i ogromnym zasięgu. Uczestniczą w nim przedsiębiorcy, którzy mają znaczący wpływ na nowoczesną gospodarkę naturalną i działania proekologiczne.

Nawiązaliśmy wiele nowych kontaktów z partnerami, nie tylko z naszej branży. Jestem wręcz zaszczycony, że mogłem być prelegentem podczas dyskusji dotyczącej ochrony i wspierania środowiska.

Oprócz swojego wystąpienia, miałem również okazję wysłuchać także innych dyskutantów, co uważam za ogromną wartość dodatnią.

Rozmawiała
Sylwia Giersztyn

Forbes.pl 10/2022

Ekoprzyszłość gaśnic

Sytuacja naszej planety jest coraz gorsza. Każda inicjatywa w kierunku gospodarki cyrkularnej jest bezcenna dla środowiska – przyznaje Silvio Bucci, CEO Newtechlab.

NewTechLab to innowacyjna firma, której domeną stała się idea „zero waste”. Spółka działa w branży przeciwpożarowej i wspiera inicjatywy zrównoważonego rozwoju i ochrony Ziemi. Dzięki zaawansowanej technologii jest pionierem modelu „go-green”.

To pierwsza firma w całej Europie, która przetwarza i ponownie wykorzystuje zużyty proszek ABC, co czyni go produktem zrównoważonym ekologicznie. Dla marki ostatnie dwa lata to pasmo sukcesów.

Jest zdobywcą wielu ważnych nagród, takich jak: Ekostrateg 2020, Ekostrateg 2021 oraz Europejska Nagroda Gospodarcza. Poprzez swoje osiągnięcia firma pokazuje, że to, co na pozór wydaje się bezwartościowe, może stać się w pełni użytecznym produktem. NewTechLab za swoje osiągnięcia została nagrodzona tytułem Made in Poland 2022.

Jak zapewnia prezes spółki, NewTechLab ma jednak niejeden powód do dumy, gdyż Polska pokazuje, że potrafi sprostać oczekiwaniom Europejskiego Zielonego Ładu. „Zespół NewTechLab to z pewnością wzór do naśladowania.

Znalazł rozwiązanie poważnego problemu, jakim jest deficyt surowców” – mówi z dumą prezes Silvio Bucci.


WIKTORIA MŁUDZIK

źródło: forbes.pl

Skip to content