Dołącz do grona Partnerów NewTechLab

Twoja firma posiada stare, zużyte gaśnice przeznaczone do utylizacji? Skontaktuj się z nami, a my odbierzemy je od Ciebie i we właściwy sposób zutylizujemy. W ten sposób razem zadbamy o ochronę środowiska, a Twoja firma dołączy do grona Partnerów NewTechLab.

Główny obszar działalności NewTechLab to utylizacja gaśnic oraz utylizacja proszku gaśniczego. Zajmujemy się również produkcją regenerowanego proszku gaśniczego NTL30, który nie zawiera PHAS, jest zgodny z normą EN615, a ponadto posiada zielony certyfikat jakości holenderskiego Keurmerk Instituut.

Jesteśmy jedną z niewielu firm w Polsce, która ma technologiczne możliwości, aby niemal w całości poddać recyklingowi odpady gaśnicze z wykorzystaniem zielonych technologii. Nasze cele realizujemy w ramach idei poszanowania środowiska naturalnego i przestrzegając obowiązujące w tym obszarze przepisy.

Do współpracy zapraszamy wszystkie firmy, instytucje i podmioty publiczne, które posiadają odpady gaśnicze i szukają rzetelnego partnera biznesowego, także do realizacji długoterminowych zleceń. Zapewniamy szybką i wygodną usługę odbioru odpadów gaśniczych, zgodnie z wymogami pozwoleniami na przemieszczanie tego typu odpadów.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, także poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY:

  • tel. kom. +48 571 288 492
  • firma@newtechlab.pl

Recykling albo degradacja środowiska naturalnego!

To jeden z kluczowych wyborów przed jakim stoimy w dzisiejszych czasach: recykling albo degradacja otaczającego nas środowiska. Warto też wiedzieć dlaczego tak ważne jest zapewnienie dostarczania odpadów do właściwej firmy, która przetworzy je w odpowiedni sposób. W przypadku naszej firmy NewTechLab chodzi o przeterminowane gaśnice i proszek gaśniczy. Dostarczając je do nas, razem wspieramy misję, jaką jest ochrona środowiska. 

Nasza działalność biznesowa wynika z wartości, które wyznajemy. Jedną z nich jest służyć otaczającej nas naturze. To szczególnie ważne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy cały czas zmagamy się z degradacją środowiska naturalnego i postępującymi problemami w wielu dziedzinach życia. Dlatego w NewTechLab uważamy, że prostymi, codziennymi czynnościami oraz odpowiedzialnością za naszą wspólną przyszłość, możemy wiele zmienić. Ważne, abyśmy dokonywali odpowiednich wyborów. 

Ten główny wybór, który stoi w dzisiejszych czasach przed nami to recykling lub degradacja środowiska naturalnego. Dokonując słusznego wyboru, związanego z recyklingiem, musimy również pamiętać, jak ważny jest wybór firmy, która we właściwy sposób dokona utylizacji przekazanych odpadów. Dlatego zawsze sprawdzajmy czy podmiot gospodarczy, który proponuje nam utylizację lub recykling odpadów, posiada odpowiednie zgody i kwalifikacje do takiej działalności. Tylko w ten sposób jesteśmy w pełni odpowiedzialni za to, co robimy oraz sami mamy wpływ na to, co stanie się z odpadami. 

W firmie NewTechLab od samego początku bardzo poważnie podchodzimy do działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Zajmujemy się utylizacją gaśnic, a także produkcją regenerowanego proszku gaśniczego. W ten sposób wykorzystujemy zasoby, które już są dostępne, starając się dążyć do wspierania gospodarki w obiegu zamkniętym. Posiadamy wszystkie wymagane zgody do prowadzenia tego typu działalności, w tym nadany przez Marszałka Województwa Małopolskiego numer rejestrowy BDO, będący obowiązkiem dla wszystkich firma działających w obszarze gospodarowania odpadami. Mamy również niezbędne doświadczenie i dostęp do nowoczesnych, zielonych technologii, które pozwalają na regenerację zużytego proszku gaśniczego i przetworzenie go w pełnowartościowy produkt służący ochronie przeciwpożarowej. 

Należy pamiętać, że stare i zużyte gaśnice, a także przeterminowany proszek gaśniczy mogą być bardzo niebezpieczne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla naszego zdrowia. Dlatego zapraszamy do współpracy, w zakresie odbioru i utylizacji starych i przeterminowanych gaśnic, wszystkie firmy, instytucja, a także podmioty publiczne. 

Najważniejsze kwestie dotyczące utylizacji gaśnic i proszku gaśniczego wyjaśniamy w dziale z najczęściej zadawanymi pytaniami: 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego lub mailowego: 

Wartości NewTechLab

Aby rozwijać działalność biznesową potrzebny jest nie tylko pomysł, determinacja i najlepszy zespół ludzi. Bardzo ważne są również wartości, którymi się jako zespół kierujemy. W NewTechLab wierzymy, że to, co robimy, może służyć otaczającej nas naturze, a zatem nam wszystkim. Dlaczego warto kierować się wartościami? 

W NewTechLab każdego dnia, tygodnia, miesiąca rozwijamy naszą działalność, ale zawsze opieramy się na tych samych wartościach. Chcemy aby to, co robimy w naszej firmie miało pozytywny wpływ na otaczającą nas przyrodę. Dlatego dążymy do równowagi między biznesem a ochroną środowiska naturalnego w ramach zrównoważonego rozwoju, we wszystkich aspektach gospodarowania odpadami gaśniczymi. To jeden z istotnych kierunków naszego rozwoju. 

Utylizując we właściwy sposób odpady gaśnicze, zmniejszamy ich ilość w środowisku naturalnym. To nasz wspólny wkład w naszą planetę. To kwestia naszej odpowiedzialności, która sprawia, że razem możemy zrobić o wiele więcej niż w pojedynkę. 

Nasze wartości to również recykling, który powoduje, że stajemy się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Wytwarzając mniej odpadów i uzdatniając do ponownego wykorzystania proszek gaśniczy, również chronimy środowisko, a zatem i nasze zdrowie. Aby było to możliwe, potrzebne są nowoczesne, zielone technologie, które wykorzystujemy do wytwarzania regenerowanego proszku gaśniczego NTL 30. Nie zawiera on PFAS i jest w pełni zgodny z normą EN615. 

Spełnianie wysokich standardów to również część naszej filozofii działania. Chcemy, aby nasz rozwój miał dobry wpływ na środowisko naturalne, a także na lokalną społeczność, której jesteśmy integralną częścią. 

Jako firma inwestujemy we własny program badawczo-rozwojowy, a także w innowacyjne produkty z wykorzystaniem zielonych technologii. Jako jedną z priorytetowych uznajemy zasadę: „Recykling i ochrona środowiska – ocal planetę i środowisko naturalne”. To część społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest również naszym udziałem. 

Powołaliśmy do życia NewTechLab Academy, aby stawiać mocne akcenty edukacyjne w naszej działalności. W ten sposób promujemy właściwą i profesjonalną utylizację odpadów gaśniczych. Dzielimy się także wiedzą zdobytą w ramach naszej dotychczasowej działalności w obszarze ochrony przeciwpożarowej. W ten sposób edukację traktujemy jako misję, która jest częścią filozofii działania NewTechLab. 

Kierując się wartościami często wyznaczamy innowacyjne kierunki rozwoju i tworzymy dobre praktyki dla naszych Partnerów biznesowych. Zawsze robimy to w zgodzie i harmonii z tym, co nas otacza. To długofalowy plan aktywnego wspierania nowoczesnych rozwiązań w obszarze ochrony przeciwpożarowej. 

Edukujemy innych! NewTechLab Academy

Rozwijanie działalności biznesowej NewTechLab to aktywność na wielu płaszczyznach. Jednym z kluczowych elementów jest utrzymanie wysokiej jakości naszych produktów. Jednak patrząc szerzej, dbamy także o zrównoważony rozwój, który ma duży wpływ na ochronę środowiska naturalnego. To szczególne zobowiązanie wobec planety i inwestycja w przyszłość naszych dzieci. Aby wszystkie te elementy mogły ze sobą współgrać, potrzebna jest edukacja. Dlatego powołaliśmy do życia NewTechLab Academy. 

Nasza działalność w obszarze ochrony przeciwpożarowej to duże zobowiązanie wobec naszych Klientów, ale także społeczna odpowiedzialność biznesu, która sprawia, że jako firma chcemy przekazywać wiedzę również z obszaru ochrony środowiska naturalnego. Uważamy, że jest to w dzisiejszych czasach szczególnie ważny temat, który pozwoli nam budować wspólną, zieloną przyszłość. 

Oprócz naszych celów biznesowych już od dłuższego czasu mocno stawiamy akcenty na działalność edukacyjną. Dzielimy się naszą wizją prowadzenia biznesu w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym, promujemy właściwą i profesjonalną utylizację odpadów gaśniczych, ale podkreślamy też jak ważne jest rozwijanie wspólnej świadomości ekologicznej. Dzięki temu wszyscy razem możemy wiele wokół nas zmienić i zadbać, aby nasza planeta mogła złapać głęboki oddech. 

Jako firma powołaliśmy do życia NewTechLab Academy, dzięki której edukację traktujemy jako część naszej działalności. Niezależnie czy podejmujemy współpracę z nowymi kontrahentami, czy otwieramy nowe kierunki rozwoju biznesowego, zawsze przekazujemy wiedzę o tym jak działamy, w jaki sposób wykorzystujemy zielone technologie, a także co możemy wspólnie zrobić, abyśmy dookoła siebie mieli czyste środowisko naturalne. 

NewTechLab Academy to także okazja, aby przekazywać wiedzę o zielonych technologiach młodemu pokoleniu. Dlatego jako firma jesteśmy otwarci i gotowi również do wspierania edukacji ekologicznej poprzez współpracę z instytucjami i placówkami szkolnymi. To właśnie młode pokolenie jest naszą przyszłością i warto inwestować w jego rozwój edukacyjny. 

Pierwsze spotkania NewTechLab Academy już za nami. Jedno z nich odbyło się w Mediolanie. To właśnie tam Silvio Bucci, prezes naszej firmy, miał możliwość przedstawić najważniejsze założenia profesjonalnej utylizacji odpadów gaśniczych podczas spotkania z partnerami NewTechLab. Pokazując jak działa właściwa utylizacja odpadów gaśniczych, promujemy dobre praktyki w biznesie i potwierdzamy, że zielone technologie, to nie tylko nasza przyszłość, ale także przestrzeń dynamicznego rozwoju. 

Dzieląc się wiadomością o powstaniu NewTechLab Academy, zapraszamy do współpracy edukacyjnej, która pozwoli docierać do jeszcze szerszej grupy osób, w tym także do przedsiębiorców czy lokalnych społeczności. Od teraz edukacja staje się częścią naszej misji rozwoju firmy NewTechLab. 

Jakość wymaga badań i kontroli 

Działalność NewTechLab w branży ochrony przeciwpożarowej to wiele ważnych aspektów, na których opiera się wizja naszego biznesowego rozwoju. Oprócz zielonych technologii i ochrony środowiska naturalnego, do naszych najważniejszych celów należy także utrzymanie najwyższej jakości produktów, które sprzedajemy naszym Klientom.  

Jakość to jeden z kluczowych elementów naszej działalności i z pewnością element, który wyróżnia nas w branży ochrony przeciwpożarowej. Oferując nasze produkty Klientom w Polsce i w Europie chcemy mieć pewność, że są najwyższej jakości i pozwalają nie tylko zaspokajać zapotrzebowanie rynkowe, ale również przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego, oraz są częścią gospodarki w obiegu zamkniętym.

Nasze zobowiązanie dotyczące wysokiej jakości produktów NewTechLab realizujemy na wiele sposobów. W obszarze regeneracji proszku gaśniczego stawiamy na rzetelną analizę materiału. Posiadamy nowoczesne laboratorium, które pozwala na przeprowadzanie szczegółowej analizy składu chemicznego proszków gaśniczych. Korzystamy również z doświadczenia zewnętrznych, akredytowanych laboratoriów, gdzie dodatkowo wykonujemy badania porównawcze potwierdzające spełnianie normy EN615. 

Ważnym elementem utrzymania jakości regenerowanego proszku gaśniczego jest kontrola każdej wyprodukowanej partii. Nasi pracownicy w sposób szczególny dbają o właściwe parametry i charakterystyki materiału, które potem decydują o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa w warunkach ochrony przeciwpożarowej. 

Bez wątpienia bazą naszych działań jest nowoczesna technologia i zaawansowane urządzenia, które pozwalają na regenerację zużytego proszku gaśniczego oraz przygotowanie go według określonych parametrów chemicznych. Dzięki zaawansowanej technologii NewTechLab produkuje regenerowany proszek ABC nadający się do uniwersalnego zastosowania. Jednocześnie proszek gaśniczy NTL30 nie zawiera PFAS i jest w pełni zgodny z normą EN615.

Jako firma zadbaliśmy, aby nowoczesna technologia była również zielona, a zatem aby w maksymalnym stopniu pozwalała wykorzystywać potencjał ekologicznego aspekt naszej działalności. Chcemy być firmą dającą dobry przykład innym, ale też bierzemy na siebie odpowiedzialność wynikająca z dbania o środowisko naturalne w ramach prowadzonej działalności biznesowej. 

Utylizujemy gaśnice według zasady „Zero waste”

Oferta NewTechLab, to kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. To, co wyróżnia nas na tle branży, to ukierunkowanie naszego rozwoju na nowoczesne, zielone technologie, które pozwalają realizować ambitne cele biznesowe, przy zachowaniu pełnego poszanowania środowiska naturalnego. Istotną częścią naszej oferty jest ODBIÓR I UTYLIZACJA SZEROKIEJ GAMY GAŚNIC ORAZ PROSZKÓW GAŚNICZYCH. 

Utylizacja gaśnic ma znaczenie

Ponieważ wspieramy rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym, niezwykle ważnym środkiem do realizacji celów biznesowych NewTechLab, jest zasada „Zero waste”. Jej wyjaśnienie jest bardzo proste – chodzi o to, aby w prowadzonej działalności nic się nie marnowało, a możliwie wysoki odsetek komponentów mógł być ponownie wykorzystany. Tak jest właśnie z utylizacją gaśnic, którą realizujemy na terenie naszego zakładu NewTechLab w Skawinie. 

Odbieramy i utylizujemy szeroką gamę gaśnic – agregatów proszkowych typu ABC, gaśnic – agregatów śniegowych typu Co2. Zajmujemy się również utylizacją proszku gaśniczego typu ABC / BC / mix ABC z BC.

Wspólnie chronimy środowisko

Dzięki podjętej współpracy z wieloma firmami i instytucjami, także publicznymi, możemy znacząco zmniejszyć ilość odpadów gaśniczych, a jednocześnie przyczynić się do ich dalszego przetworzenia. To również działania, które chronią nasze środowisko naturalne, a w szerszym kontekście wpływają na przekazywanie dobrych praktyk w tym zakresie, również innym firmom i nie tylko z obszaru ochrony przeciwpożarowej. 

Należy mieć świadomość, że przeterminowane, puste lub uszkodzone gaśnice, mogą zawierać środki chemiczne, stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz naszego zdrowia. Dlatego, to bardzoważne, aby nie wyrzucać tego rodzaju odpadów do zwykłego pojemnika na odpady komunalne lub – co gorsza – poza punktami do tego wyznaczonymi. W tego typu przypadkach, zachęcamy do skontaktowania się z naszą firmą i przekazania nam starych i zużytych gaśnic do utylizacji. 

Zapraszamy do współpracy osoby prywatne, firmy, przedsiębiorstwa oraz wszelkiego rodzaju instytucje publiczne. Wspieramy wszystkich naszych Klientów w transporcie, odbiorze, przekazywaniu, zbieraniu i utylizacji odpadów gaśniczych. Podejmując współpracę z NewTechLab wspierasz ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój według zasady „Zero waste”. 


Dlaczego innowacje są tak ważne? 

Od samego początku naszej działalności uważamy, że innowacje zwłaszcza te oparte na zielonych technologiach, to współcześnie jedyna właściwa droga, która może napędzać rozwój i jednocześnie pozwalać chronić otaczające nas środowisko naturalne. Dlatego dokładamy tak wszelkich starań, aby wszystko, co oferujemy naszym Klientom bazowało na zrównoważonym rozwoju z wykorzystaniem niezwykle ważnej zasady „Zero waste”, co dotyczy całej oferty NewTechLab i jednocześnie stało się motywem przewodnim w codziennej współpracy z naszymi Partnerami. 

Nasze starania zostały też wielokrotnie docenione poprzez nagrody branżowe przyznawane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości – nagroda EKOSTRATEG 2020, 2021, 2022 oraz przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki – Nagroda Gospodarcza 2021. To potwierdza, że przyjęty przez NewTechLab kierunek rozwoju, to dla nas wielkie zobowiązanie na kolejne lata i dekady naszej działalności biznesowej w obszarze ochrony przeciwpożarowej.