W czwartek 13 czerwca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Polish Circular Forum. Dzięki obecności przedstawicieli NEW TECH LAB, w tym prezesa firmy Silvio Bucci, podczas wydarzenia nie zabraknie ważnego głosu odnośnie recyklingu i utylizacji odpadów z obszaru ochrony przeciwpożarowej. Będzie to kolejne cenne spotkanie, podczas którego firmy z całej Polski będą wymieniać swoje doświadczenia dotyczące profesjonalnej gospodarki odpadami, także w kontekście otoczenia biznesowego oraz przepisów krajowych i unijnych. 

NEW TECH LAB jest aktywnym członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, a także firmą zajmującą się utylizacją odpadów gaśniczych i produkującą regenerowany proszek gaśniczy ABC NTL30. To pierwszy tego typu ekologiczny i zrównoważony produkt z zielonym certyfikatem holenderskiego Keurmerk Intituut. Udział w Polish Circular Forum daje możliwość niezwykle cennej wymiany doświadczeń, zawierania nowych kontaktów biznesowych, a także brania udziału w ważnych rozmowach ze specjalistami branży odpadowej, również poprzez zgłaszanie sugestii do obowiązujących przepisów prawa i regulacji. 

Jednym z ważnych tematów rozmów i dyskusji podczas tegorocznej edycji Forum będą wyzwania związane z Europejskim Zielonym Ładem i dalszym ograniczaniem emisji CO2, czemu sprzyja wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym. To temat, który jest ważną częścią działalności biznesowej NEW TECH LAB, które poprzez kolejne wdrażane rozwiązania może się przyczyniać się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i obniżenia śladu węglowego. 

Warto przypomnieć, że firma NEW TECH LAB również w 2023 roku była częścią Polish Circular Forum i dyskusji na temat działalności wspierającej cyrkularną gospodarkę. W odbywającym się w Warszawie spotkaniu wzięli również udział między innymi przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, władz Mazowsza, a także przedsiębiorcy z całej Polski. 

Skip to content