O ekologicznych i innowacyjnych rozwiązaniach w branży ochrony środowiska mówi Silvio Bucci, prezes zarządu NEWTECHLAB.

Jakie znaczenie dla NEWTECHLAB ma nagroda „Ekostrateg 2021″?

Ta nagroda jednocześnie jest wyrazem uznania dla naszej ciężkiej pracy i zaangażowania całego personelu firmy oraz potwierdzeniem, że kierunek, w którym zmierza NEWTECHLAB jest właściwy.

Dzięki tej nagrodzie nasza firma została włączona do grona wyjątkowej społeczności polskiego biznesu. Aby to osiągnąć potrzebowaliśmy przeszło dwóch lat, dlatego tym bardziej cieszymy się z wyróżnienia.

Wierzymy, że nasze dokonania i nasza działalność, będą drogowskazem również dla innych przedsiębiorców. Uważamy, iż dzięki wyróżnieniom, takim jak „Polski Kongres Przedsiębiorczości”, jeszcze mocniej będziemy mogli realizować wizję przyszłości NEWTECHLAB.

Jak ta nagroda przekłada się na przyszłość NEWTECHLAB?

W myśl idei „zero waste” – jesteśmy na etapie rozwoju naszej technologii oraz naszych produktów, przy równoczesnym wspieraniu i dbaniu o ekologię i wspólne środowisko naturalne.

Chcemy również czynnie uczestniczyć we współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a instytucjami publicznymi oraz prywatnymi, zarówno w zakresie definiowania nowej polityki gospodarowania i zarządzania odpadami, regulacji prawnych, jak i rozwoju nowoczesnych modeli biznesowych.

Obecnie, budowa firmy typu start-up nastawionego na „zieloną” gospodarkę, często wiąże się z wieloma kwestiami i regulacjami prawnymi oraz biurokratycznymi, które skutecznie sprawiają, iż realizacje większości projektów są bardzo skomplikowane i długoterminowe, dlatego wierzymy, że wspólne zaangażowanie w poprawę środowiska i dążenie do szerszej kontroli nad gospodarowaniem odpadami, pomoże uprościć często trudne wymogi formalne dotyczące budowania i tworzenia przedsiębiorstw z naszego sektora.

Jaką strategię na rozwój ma NEWTECHLAB? Co odróżnia Państwa od innych projektów?

„Strategia” NEWTECHLAB, to na pewno nowoczesne projekty i innowacyjne rozwiązania w biznesie.

Nasza działalność, nie powinna być jednak klasyfikowana tylko i wyłącznie jako zarządzanie odpadami gaśniczymi, ponieważ, podczas gdy inni pozbywają się odpadów, NEWTECHLAB je znajduje, utylizuje, a nawet odzyskuje z odpadów produkty do ponownego użycia, co tym samym pomaga w utrzymaniu czystszej planety – „naszego domu”.

Wspólnie z obecnymi i przyszłymi partnerami biznesowymi, jesteśmy otwarci i gotowi na inwestycje w nowe modele biznesu. Mamy nadzieję, iż dzięki współpracy z publicznymi oraz z prywatnymi instytucjami naukowo – badawczymi, jeszcze bardziej udoskonalimy nasze know-how, które wesprze nasz dotychczasowy rozwój.

Co sądzi Pan o wydarzeniach takich jak Polski Kongres Przedsiębiorczości?

Jestem pozytywnie zaskoczony. Polski Kongres Przedsiębiorczości, to wyjątkowe wydarzenie o bardzo wysokiej randze i ogromnym zasięgu. Uczestniczą w nim przedsiębiorcy, którzy mają znaczący wpływ na nowoczesną gospodarkę naturalną i działania proekologiczne.

Nawiązaliśmy wiele nowych kontaktów z partnerami, nie tylko z naszej branży. Jestem wręcz zaszczycony, że mogłem być prelegentem podczas dyskusji dotyczącej ochrony i wspierania środowiska.

Oprócz swojego wystąpienia, miałem również okazję wysłuchać także innych dyskutantów, co uważam za ogromną wartość dodatnią.

Rozmawiała
Sylwia Giersztyn

Skip to content