To jeden z kluczowych wyborów przed jakim stoimy w dzisiejszych czasach: recykling albo degradacja otaczającego nas środowiska. Warto też wiedzieć dlaczego tak ważne jest zapewnienie dostarczania odpadów do właściwej firmy, która przetworzy je w odpowiedni sposób. W przypadku naszej firmy NewTechLab chodzi o przeterminowane gaśnice i proszek gaśniczy. Dostarczając je do nas, razem wspieramy misję, jaką jest ochrona środowiska. 

Nasza działalność biznesowa wynika z wartości, które wyznajemy. Jedną z nich jest służyć otaczającej nas naturze. To szczególnie ważne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy cały czas zmagamy się z degradacją środowiska naturalnego i postępującymi problemami w wielu dziedzinach życia. Dlatego w NewTechLab uważamy, że prostymi, codziennymi czynnościami oraz odpowiedzialnością za naszą wspólną przyszłość, możemy wiele zmienić. Ważne, abyśmy dokonywali odpowiednich wyborów. 

Ten główny wybór, który stoi w dzisiejszych czasach przed nami to recykling lub degradacja środowiska naturalnego. Dokonując słusznego wyboru, związanego z recyklingiem, musimy również pamiętać, jak ważny jest wybór firmy, która we właściwy sposób dokona utylizacji przekazanych odpadów. Dlatego zawsze sprawdzajmy czy podmiot gospodarczy, który proponuje nam utylizację lub recykling odpadów, posiada odpowiednie zgody i kwalifikacje do takiej działalności. Tylko w ten sposób jesteśmy w pełni odpowiedzialni za to, co robimy oraz sami mamy wpływ na to, co stanie się z odpadami. 

W firmie NewTechLab od samego początku bardzo poważnie podchodzimy do działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Zajmujemy się utylizacją gaśnic, a także produkcją regenerowanego proszku gaśniczego. W ten sposób wykorzystujemy zasoby, które już są dostępne, starając się dążyć do wspierania gospodarki w obiegu zamkniętym. Posiadamy wszystkie wymagane zgody do prowadzenia tego typu działalności, w tym nadany przez Marszałka Województwa Małopolskiego numer rejestrowy BDO, będący obowiązkiem dla wszystkich firma działających w obszarze gospodarowania odpadami. Mamy również niezbędne doświadczenie i dostęp do nowoczesnych, zielonych technologii, które pozwalają na regenerację zużytego proszku gaśniczego i przetworzenie go w pełnowartościowy produkt służący ochronie przeciwpożarowej. 

Należy pamiętać, że stare i zużyte gaśnice, a także przeterminowany proszek gaśniczy mogą być bardzo niebezpieczne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla naszego zdrowia. Dlatego zapraszamy do współpracy, w zakresie odbioru i utylizacji starych i przeterminowanych gaśnic, wszystkie firmy, instytucja, a także podmioty publiczne. 

Najważniejsze kwestie dotyczące utylizacji gaśnic i proszku gaśniczego wyjaśniamy w dziale z najczęściej zadawanymi pytaniami: 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego lub mailowego: 

Skip to content