Aby rozwijać działalność biznesową potrzebny jest nie tylko pomysł, determinacja i najlepszy zespół ludzi. Bardzo ważne są również wartości, którymi się jako zespół kierujemy. W NewTechLab wierzymy, że to, co robimy, może służyć otaczającej nas naturze, a zatem nam wszystkim. Dlaczego warto kierować się wartościami? 

W NewTechLab każdego dnia, tygodnia, miesiąca rozwijamy naszą działalność, ale zawsze opieramy się na tych samych wartościach. Chcemy aby to, co robimy w naszej firmie miało pozytywny wpływ na otaczającą nas przyrodę. Dlatego dążymy do równowagi między biznesem a ochroną środowiska naturalnego w ramach zrównoważonego rozwoju, we wszystkich aspektach gospodarowania odpadami gaśniczymi. To jeden z istotnych kierunków naszego rozwoju. 

Utylizując we właściwy sposób odpady gaśnicze, zmniejszamy ich ilość w środowisku naturalnym. To nasz wspólny wkład w naszą planetę. To kwestia naszej odpowiedzialności, która sprawia, że razem możemy zrobić o wiele więcej niż w pojedynkę. 

Nasze wartości to również recykling, który powoduje, że stajemy się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Wytwarzając mniej odpadów i uzdatniając do ponownego wykorzystania proszek gaśniczy, również chronimy środowisko, a zatem i nasze zdrowie. Aby było to możliwe, potrzebne są nowoczesne, zielone technologie, które wykorzystujemy do wytwarzania regenerowanego proszku gaśniczego NTL 30. Nie zawiera on PFAS i jest w pełni zgodny z normą EN615. 

Spełnianie wysokich standardów to również część naszej filozofii działania. Chcemy, aby nasz rozwój miał dobry wpływ na środowisko naturalne, a także na lokalną społeczność, której jesteśmy integralną częścią. 

Jako firma inwestujemy we własny program badawczo-rozwojowy, a także w innowacyjne produkty z wykorzystaniem zielonych technologii. Jako jedną z priorytetowych uznajemy zasadę: „Recykling i ochrona środowiska – ocal planetę i środowisko naturalne”. To część społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest również naszym udziałem. 

Powołaliśmy do życia NewTechLab Academy, aby stawiać mocne akcenty edukacyjne w naszej działalności. W ten sposób promujemy właściwą i profesjonalną utylizację odpadów gaśniczych. Dzielimy się także wiedzą zdobytą w ramach naszej dotychczasowej działalności w obszarze ochrony przeciwpożarowej. W ten sposób edukację traktujemy jako misję, która jest częścią filozofii działania NewTechLab. 

Kierując się wartościami często wyznaczamy innowacyjne kierunki rozwoju i tworzymy dobre praktyki dla naszych Partnerów biznesowych. Zawsze robimy to w zgodzie i harmonii z tym, co nas otacza. To długofalowy plan aktywnego wspierania nowoczesnych rozwiązań w obszarze ochrony przeciwpożarowej. 

Skip to content