We wszystkim co robimy ważna jest pasja i odpowiedzialność. Produkując regenerowany proszek gaśniczy NTL 30 dbamy o środowisko naturalne i wspieramy cyrkularną gospodarkę. Jako członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu działamy na rzecz rozwoju zielonych technologii w przemyśle. 

Działalność biznesowa NewTechLab pozwala na tworzenie przestrzeni do współpracy z podmiotami, które funkcjonują według podobnej filozofii, opartej na poszanowaniu środowiska naturalnego i rozwoju zielonych technologii. Ważnym aspektem jest również szerokie wsparcie cyrkularnej gospodarki, co pozwala na wykorzystanie już dostępnych zasobów i przywracanie ich do obiegu gospodarczego i biznesowego. 

Najważniejszy kierunek to rozwój naszego głównego produktu, którym jest regenerowany proszek gaśniczy NTL 30. Nie zawiera on PHAS i jest w pełni zgodny z normą EN615. To produkt, który posiada zielony certyfikat holenderskiego Keurmerk Instituut potwierdzający jego ekologiczny charakter. Regenerowany proszek gaśniczy powstaje z pozyskanych odpadów gaśniczych i jest bardzo dobrym przykładem na wsparcie gospodarki cyrkularnej poprzez wykorzystanie już istniejących zasobów! 

Oprócz rozwoju technologicznego i wdrażania kolejnych zielonych rozwiązań w naszej działalności, wspieramy rozwój cyrkularnej gospodarki poprzez udział w wydarzeniach krajowych i zagranicznych, których celem jest wymiana doświadczeń i rozwój innowacyjności w biznesie. 

Firma NewTechLab jest także członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, który skupia ok. 200 firm branży odpadowej w Polsce. Dla wszystkich tych podmiotów ważnym elementem działania i współpracy jest stosowanie technologii i procesów przyjaznych naszej planecie. Kolejne spotkania i wydarzenia organizowane przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu potwierdzają, że niezwykle ważne jest wsparcie i rozwój innowacji ukierunkowanej na gospodarkę w obiegu zamkniętym. Ostatnim wydarzeniem, w którym wzięli udział w przedstawiciele NewTechLab było Polish Circular Forum (czerwiec 2023), podczas którego dyskutowano między innymi o systemowych rozwiązaniach wspierających firmy i instytucje wdrażające na co dzień założenia gospodarki cyrkularnej. 

Warto też podkreślić, że NewTechLab rozwijając swoją działalność biznesową, wpisuje się w Europejski Zielony Ład, którego celem jest redukcja emisji, osiągnięcie celu neutralności klimatycznej, a także walka ze zmianami klimatu. W ten sposób dajemy przykład innym firmom, dlaczego warto brać odpowiedzialność za naszą wspólną przyszłość poprzez ochronę środowiska naturalnego wokół nas.

Skip to content