W dniach 6-7 czerwca w Warszawie odbyło się Polish Circular Forum, które jest ważną przestrzenią dyskusji i wymiany doświadczeń w kwestii gospodarki w obiegu zamkniętym, a jednocześnie ważnym obszarem dla firm zajmujących się profesjonalną gospodarką odpadami. Dlatego podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć firmy NewTechLab, którą reprezentował prezes Silvio Bucci. 

– Chcemy i jesteśmy wszędzie tam, gdzie poruszane są ważne tematy dotyczące cyrkularnej gospodarki, recyklingu, gospodarowania odpadami, a także ważnej zasady „Zero Waste”. Dlatego z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy zaproszenie ze strony Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu do udziału w Polish Circular Forum – mówi Silvio Bucci, prezes NewTechLab. 

– Nasz udział w tym wydarzeniu to także ważny głos jeśli chodzi o przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją odpadów gaśniczych i – tak jak nasza firma – produkcją regenerowanego proszku gaśniczego. Uważamy, że dzięki takim spotkaniom stajemy się częścią zielonych zmian oraz częścią ważnych decyzji prowadzących do gospodarki prowadzonej w obiegu zamkniętym – dodaje Silvio Bucci. 

Polish Circular Forum zostało podzielone na cześć z panelami dyskusyjnymi oraz warsztatową. Podczas dyskusji tematycznych zaproszeni goście, specjaliści z branży gospodarowania odpadami i przedstawiciele władz regionalnych Mazowsza, wyjaśniali najważniejsze kwestie dotyczące cyrkularnej gospodarki. W tej części wydarzenia wzięli udział między: Adam Jarubas, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, poseł do Parlamentu Europejskiego, Anna Szajkowska, DG Environment, Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii PARP, Komisja Europejska, Dorota Napierska, Specjalista ds. polityki w zakresie konsumpcji i produkcji wolnej od substancji toksycznych, Zero Waste Europe, Umberto Credali, Plastics Europe Polska, Katarzyna Byczkowska, prezes zarządu BASF Polska, Agnieszka Zdanowicz i Katarzyna Błachowicz, wiceprezeski zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

W części warsztatowej przedstawiciele firm uczestniczących w Polish Circular Economy podejmowali najważniejsze tematy z szeroko pojętego obszaru cyrkularnej ekonomii, wypracowując konkretne wnioski i zalecenia w ramach wsparcia firm i instytucji wdrażających ideę gospodarki w obiegu zamkniętym. Firma NewTechLab brała udział w pracach warsztatowych dotyczących tematu „Cyrkularne strategie zrównoważonego rozwoju”. Spotkanie poprowadził Piotr Nejman z Circular Poland. 

Jako członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, firma NewTechLab brała również udział w spotkaniu Rady Klastra, a reprezentował ją prezes Silvio Bucci. Była to okazja do zatwierdzenia kierunków rozwoju i działań na najbliższy czas w obszarze promowania idei gospodarki w obiegu zamkniętym. 

Skip to content