Nie wszyscy użytkownicy gaśnic mają świadomość, że po upływie daty przydatności, ich utylizacja wymaga wiedzy i odpowiedniego sprzętu. Wyrzucanie gaśnic w miejscach do tego nie przeznaczonych może mieć poważny wpływ na środowisko naturalne. Co zatem zrobić ze zużytą gaśnicą na przykład z naszego samochodu? 

Gaśnice, to produkty szczególnego zastosowania, od których sprawności zależy często nasze bezpieczeństwo, nie tylko w momencie gaszenia ewentualnego pożaru, ale także wtedy, kiedy gaśnica nadaje się do utylizacji. Ta druga sytuacja zdecydowanie wymaga wyjaśnienia, zwłaszcza jeśli mówimy o użytkownikach indywidualnych, którzy stosunkowo rzadko stają przed koniecznością utylizacji gaśnicy. Najczęściej dzieje się tak w przypadku gaśnic pochodzących z naszych samochodów. 

Warto myśleć globalnie

W przypadku każdego odpadu nadającego się do utylizacji, czy dalszego przetworzenia musimy mieć świadomość, że ogromne znaczenie mają zachowania pojedynczych osób. Często słyszymy komentarze, że jeden wyrzucony na chodnik papierek, czy niedopałek papierosa nikomu nie powinien przeszkadzać. Co byłoby jednak, gdyby każdy z nas zamiast do pojemnika na śmieci wyrzucał przysłowiowy „papierek” na ziemię? Bez wątpienia mielibyśmy dookoła jedno wielkie wysypisko. Podobnie jest z odpadami, które w sposób bezpośredni mogą zagrażać środowisku naturalnemu, a ich niekontrolowane wyrzucanie może mieć bardzo poważny wpływ na otaczającą nas przyrodę, a także na nasze zdrowie i komfort życia. 

Najczęściej z gaśnicami mamy do czynienia w naszych samochodach. Rzadziej w mieszkaniach, a najczęściej w zakładach pracy czy budynkach użyteczności publicznej. Zadajmy sobie zatem pytanie. Co robimy zwykle ze zużytymi gaśnicami z naszych pojazdów? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo obecnie nie ma ogólnodostępnych miejsc, gdzie możemy bezpiecznie zutylizować gaśnice. Dlatego tak ważna jest edukacja i uświadamianie jak ważne jest, abyśmy zadali sobie ten wysiłek i znaleźli firmę, która odbierze od nas zużytą i nieprzydatną do dalszego użycia gaśnicę na przykład z naszego samochodu.

Mamy wpływ na nasz świat 

To fakt, że nie w każdej gminie czy powiecie jest firma, która zajmuje się profesjonalną utylizacją odpadów gaśniczych. Nie oznacza to jednak, że zupełnie nie mamy wpływu na tą sytuację. Jako obywatele możemy zgłosić taką potrzebę do lokalnego samorządu i zaproponować utworzenie miejsca, gdzie byłyby zbierane odpady gaśnicze w postaci choćby zużytych gaśnic samochodowych. Warto przy tej okazji, aby odpowiednia jednostka samorządowa poszukała właściwej firmy, która zajmie się potem odbiorem, utylizacją, a nawet przetworzeniem zebranych odpadów gaśniczych. W dzisiejszych czasach nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna jest ochrona środowiska, a także jakie znaczenie ma recykling różnego rodzaju odpadów. Tym bardziej warto przypominać o tym włodarzom gmin, powiatów i miast, gdzie przecież problem zużytych odpadów gaśniczych nie jest niczym nowym, a jednak do dzisiaj nie rozwiązanym. 

Nie wyrzucaj, przywieź do NewTechLab!

Osoby mieszkające w Skawinie w kwestii utylizacji zużytych gaśnic nie powinny mieć żadnego problemu. A wszystko dlatego, że to właśnie w Skawinie mieści się zakład naszej firmy New Tech Lab, która od czterech lat zajmuje się odbiorem, profesjonalną utylizacją odpadów gaśniczych, a także produkuje regenerowany proszek gaśniczy, stosując przy tym zasadę „Zero waste”. Jak się okazuje, coraz więcej osób prywatnych dzwoni do firmy New Tech Lab, aby zapytać co można zrobić ze zużytymi gaśnicami.

Warto wiedzieć, że zakład New Tech Lab w Skawinie przede wszystkim przyjmuje odpady gaśnicze od dużych firm, zakładów, fabryk czy instytucji publicznych. Jednak od samego początku działalności firmy, New Tech Lab odbiera również odpady gaśnicze od osób indywidualnych! I bardzo ważne, New Tech Lab nie pobiera od nich żadnych opłat, natomiast wystawia dokument potwierdzający przyjęcie zużytej gaśnicy do utylizacji. 

Z nami wspierasz ochronę środowiska 

Odbiór i utylizacja odpadów gaśniczych, to jeden z dwóch głównych obszarów działalności New Tech Lab. Drugi, to produkcja regenerowanego proszku gaśniczego. Z pozyskanych odpadów firma produkuje proszek gaśniczy, który spełnia nie tylko europejską normę EN615, ale także uzyskał zielony certyfikat od holenderskiego Keurmark Instituut, co oznacza, że jest produktem całkowicie ekologicznym. 

Przywożąc zatem do naszej firmy, choćby jedną zużytą gaśnicę z naszego domu lub samochodu, wspieramy rozwój zielonych technologii pozwalających na recykling odpadów gaśniczych, ale także pomagamy rozwijać gospodarkę w obiegu zamkniętym. To dzięki niej możemy przywracać do ponownego użytku produkty, które normalnie wylądowałyby na wysypisku śmieci. 

Skip to content