Także w tym roku w Warszawie odbędzie się Polish Circular Forum, czyli wydarzenie, które jest przestrzenią wymiany doświadczeń firm zajmujących się profesjonalną gospodarką odpadami. Wśród uczestników nie zabraknie NEW TECH LAB, które jest aktywnym członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, a także firmą utylizującą odpady gaśnicze i produkującą regenerowany proszek gaśniczy ABC NTL30, który jest pierwszym tego typu ekologicznym i zrównoważonym produktem z zielonym certyfikatem.  

Polish Circular Forum, które w tym roku odbędzie się 13 czerwca, to ważne wydarzenie dla firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów. To miejsce wymiany doświadczeń, ale też przestrzeń tworzenia nowych propozycji rozwiązań, w tym prawnych, które mogą w najbliższych miesiącach i latach wspierać działalność w obszarze gospodarki w obiegu zamkniętym. 

– Jesteśmy częścią takich wydarzeń jak Polish Circular Forum, bo w naszej firmie zasada „Zero Waste” to nie hasło reklamowe, ale realna potrzeba dbania o środowisko naturalne. To dlatego zawsze z dużą radością przyjmujemy zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – mówi prezes NEW TECH LAB Silvio Bucci. – To również wielka przyjemność spotkać przedstawicieli innych polskich firm, które każdego dnia i miesiąca walczą o to, aby recykling i ponowne wykorzystanie dostępnych zasobów stało się naszą społeczną codziennością. Dlatego wszystkim, którzy wybierają się w tym roku spotkanie w Warszawie, mówimy do zobaczenia  – dodaje prezes. 

W 2023 roku NEW TECH LAB również było częścią Polish Circular Forum, podczas którego odbyły się ważne dyskusje na temat działalności wspierającej gospodarkę w obiegu zamkniętym. Wzięli w nich wówczas udział między innymi przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, władz Mazowsza, a także przedsiębiorcy z całej Polski. Wydarzenie miało także swój aspekt praktyczny, ponieważ jednym z punktów programu Polish Circular Forum były warsztaty pn. „Cyrkularne strategie zrównoważonego rozwoju”. 

Skip to content