Oferta NewTechLab, to kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. To, co wyróżnia nas na tle branży, to ukierunkowanie naszego rozwoju na nowoczesne, zielone technologie, które pozwalają realizować ambitne cele biznesowe, przy zachowaniu pełnego poszanowania środowiska naturalnego. Istotną częścią naszej oferty jest ODBIÓR I UTYLIZACJA SZEROKIEJ GAMY GAŚNIC ORAZ PROSZKÓW GAŚNICZYCH. 

Utylizacja gaśnic ma znaczenie

Ponieważ wspieramy rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym, niezwykle ważnym środkiem do realizacji celów biznesowych NewTechLab, jest zasada „Zero waste”. Jej wyjaśnienie jest bardzo proste – chodzi o to, aby w prowadzonej działalności nic się nie marnowało, a możliwie wysoki odsetek komponentów mógł być ponownie wykorzystany. Tak jest właśnie z utylizacją gaśnic, którą realizujemy na terenie naszego zakładu NewTechLab w Skawinie. 

Odbieramy i utylizujemy szeroką gamę gaśnic – agregatów proszkowych typu ABC, gaśnic – agregatów śniegowych typu Co2. Zajmujemy się również utylizacją proszku gaśniczego typu ABC / BC / mix ABC z BC.

Wspólnie chronimy środowisko

Dzięki podjętej współpracy z wieloma firmami i instytucjami, także publicznymi, możemy znacząco zmniejszyć ilość odpadów gaśniczych, a jednocześnie przyczynić się do ich dalszego przetworzenia. To również działania, które chronią nasze środowisko naturalne, a w szerszym kontekście wpływają na przekazywanie dobrych praktyk w tym zakresie, również innym firmom i nie tylko z obszaru ochrony przeciwpożarowej. 

Należy mieć świadomość, że przeterminowane, puste lub uszkodzone gaśnice, mogą zawierać środki chemiczne, stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz naszego zdrowia. Dlatego, to bardzoważne, aby nie wyrzucać tego rodzaju odpadów do zwykłego pojemnika na odpady komunalne lub – co gorsza – poza punktami do tego wyznaczonymi. W tego typu przypadkach, zachęcamy do skontaktowania się z naszą firmą i przekazania nam starych i zużytych gaśnic do utylizacji. 

Zapraszamy do współpracy osoby prywatne, firmy, przedsiębiorstwa oraz wszelkiego rodzaju instytucje publiczne. Wspieramy wszystkich naszych Klientów w transporcie, odbiorze, przekazywaniu, zbieraniu i utylizacji odpadów gaśniczych. Podejmując współpracę z NewTechLab wspierasz ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój według zasady „Zero waste”. 


Dlaczego innowacje są tak ważne? 

Od samego początku naszej działalności uważamy, że innowacje zwłaszcza te oparte na zielonych technologiach, to współcześnie jedyna właściwa droga, która może napędzać rozwój i jednocześnie pozwalać chronić otaczające nas środowisko naturalne. Dlatego dokładamy tak wszelkich starań, aby wszystko, co oferujemy naszym Klientom bazowało na zrównoważonym rozwoju z wykorzystaniem niezwykle ważnej zasady „Zero waste”, co dotyczy całej oferty NewTechLab i jednocześnie stało się motywem przewodnim w codziennej współpracy z naszymi Partnerami. 

Nasze starania zostały też wielokrotnie docenione poprzez nagrody branżowe przyznawane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości – nagroda EKOSTRATEG 2020, 2021, 2022 oraz przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki – Nagroda Gospodarcza 2021. To potwierdza, że przyjęty przez NewTechLab kierunek rozwoju, to dla nas wielkie zobowiązanie na kolejne lata i dekady naszej działalności biznesowej w obszarze ochrony przeciwpożarowej. 

Skip to content